0

برنامه سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبیر

توضیحات

برنامه سالانه و تقویم اجرایی طرخ تدبیر

مقدمه  ……………………………………………………………………………

فرم اطلاعات آموزشگاه  ………………………………………………………….

فرم اطلاعات آماری………………………………………………………………

فرم شناسنامه کادر آموزشگاه  ……………………………………………………

فرم تصویب برنامه  ……………………………………………………………….

جدول برنامه عملیاتی سالانه  …………………………………………………….

فرم ارزیابی بهبود فرآیندها(جدول شماره 6 تدبیر) ………………………………

 

با شکل گیری تغییرات اساسی درکارکردهای مدرسه و تبیین ویژگی­های آن در اسناد بالادستی و تحولی از جمله سیاست­های ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، جهت گیری­های نظام آموزش و پرورش در تعیین اهداف، پیش­بینی راهبردها و تنظیم برنامه­ها دچار تغییر گردیده است. بر این اساس در سیاست­های وزارت آموزش و پرورش توجه به تربیت دانش­آموزان در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته و کلیدی­ترین راهبرد، ارتقاء کیفیت آموزش تعیین شده است و تحقق این راهبرد نیازمند سیاست­های مشخص در مولفه­ها و اجزاء مختلف نظام آموزشی بویژه مدیریت و رهبری بوده که اصلاح، بهبود و تقویت آن در مدارس ضروری است.

لذا برنامه تدبیر تلاشی برای ارتقای مدیریت مدرسه در مسیر سند تحول بنیادین است با تاکید بر برنامه محوری، مشارکت­پذیری و مشارکت­جویی، نظارت و راهنمایی، ارزیابی مداوم و مستمر بر ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش در کلیه زیر نظام­ها توجه می نماید .

معاونت آموزش ابتدایی استان آذربایجان­شرقی در راستای عملیاتی نمودن مفاد سند تحول بنیادین و طرح ها و برنامه های ارسالی از طرف وزارت آموزش و پرورش، برنامه­­ریزی­های لازم را با نصب العین قرار دادن برنامه تدبیر تعقیب می کند .

امید است مجموعه این فعالیت ها و اقدامات بتواند موجبات رشد  و پیشرفت آموزشی و پرورشی بیش از بیش نونهالان و آینده سازان این مرز و بوم را فراهم نماید . انشاالله

طرح تدبیر طرح تدبیر
طرح تدبیر ابتدایی طرح تدبیر ابتدایی
طرح تدبیر بانک سپه طرح تدبیر بانک سپه
طرح تدبیر چیست طرح تدبیر چیست
طرح تدبیر بیمه کارآفرین طرح تدبیر بیمه کارآفرین
طرح تدبیر دوره ابتدایی طرح تدبیر دوره ابتدایی
طرح تدبیر 99-98 طرح تدبیر 99-98
طرح تدبیر مدارس ابتدایی چیست طرح تدبیر مدارس ابتدایی چیست
طرح تدبیر مدیران مدارس ابتدایی طرح تدبیر مدیران مدارس ابتدایی
طرح تدبیر در مدارس ابتدایی چیست طرح تدبیر در مدارس ابتدایی چیست
عکس طرح تدبیر عکس طرح تدبیر
فرم طرح تدبیر مدارس فرم طرح تدبیر مدارس
فرم طرح تدبیر مدارس ابتدایی فرم طرح تدبیر مدارس ابتدایی
فرم طرح تدبیر فرم طرح تدبیر
فرمهای طرح تدبیر فرمهای طرح تدبیر
فرمهای طرح تدبیر ابتدایی فرمهای طرح تدبیر ابتدایی
فایل طرح تدبیر فایل طرح تدبیر
فرایندهای طرح تدبیر فرایندهای طرح تدبیر
صورتجلسات طرح تدبیر صورتجلسات طرح تدبیر
صورتجلسه طرح تدبیر صورتجلسه طرح تدبیر
طرح تدبیر همگام طرح تدبیر همگام
طرح تدبیر در همگام طرح تدبیر در همگام
ابلاغ طرح تدبیر همکاران ابلاغ طرح تدبیر همکاران
طرح تدبیر سامانه همگام طرح تدبیر سامانه همگام
طرح تدبیر در سامانه همگام طرح تدبیر در سامانه همگام
طرح تدبیر در سایت همگام طرح تدبیر در سایت همگام
طرح تدبیر بر اساس ساحت ها طرح تدبیر بر اساس ساحت ها
هدف طرح تدبیر هدف طرح تدبیر
خودارزیابی طرح تدبیر خودارزیابی طرح تدبیر
خلاصه طرح تدبیر خلاصه طرح تدبیر
خرید طرح تدبیر خرید طرح تدبیر
طرح تدبیر جدید طرح تدبیر جدید
دانلود طرح تدبیر جدید دانلود طرح تدبیر جدید
شیوه نامه طرح تدبیر جدید شیوه نامه طرح تدبیر جدید
جدول طرح تدبیر جدول طرح تدبیر
جزئیات طرح تدبیر بانک سپه جزئیات طرح تدبیر بانک سپه
جزوه طرح تدبیر جزوه طرح تدبیر
جدیدترین طرح تدبیر جدیدترین طرح تدبیر
طرح تدبیر سال 97-98 طرح تدبیر سال 97-98
طرح تدبیر سپه طرح تدبیر سپه
طرح تدبیر سامان طرح تدبیر سامان
طرح تدبیر سال 97 طرح تدبیر سال 97
طرح تدبیر سالانه طرح تدبیر سالانه
طرح تدبیر سال۹۷ طرح تدبیر سال۹۷
طرح تدبیر سال 98 طرح تدبیر سال 98
طرح تدبير بانك سپه طرح تدبير بانك سپه
طرح تدبیر شامل چیست طرح تدبیر شامل چیست
طرح تدبیر ششم طرح تدبیر ششم
نمونه طرح تدبیر کامل شده نمونه طرح تدبیر کامل شده
نمونه طرح تدبیر تکمیل شده نمونه طرح تدبیر تکمیل شده
شرکت طرح تدبیر پارسه شرکت طرح تدبیر پارسه
طرح تدبیر تکمیل شده طرح تدبیر تکمیل شده
طرح تدبیر کامل شده طرح تدبیر کامل شده
طرح تدبیر پایه ششم طرح تدبیر پایه ششم
شرکت طرح تدبیر شرکت طرح تدبیر
شعار طرح تدبیر شعار طرح تدبیر
طرح تدبیر یعنی چه طرح تدبیر یعنی چه
طرح تدبير چيست طرح تدبير چيست
طرح تدبیر در ابتدایی چیست طرح تدبیر در ابتدایی چیست
طرح تدبیر بانک سامان طرح تدبیر بانک سامان
طرح تدبیر برنامه سالانه طرح تدبیر برنامه سالانه
طرح تدبیر برنامه سالانه ابتدایی طرح تدبیر برنامه سالانه ابتدایی
طرح تدبیر بانک رفاه طرح تدبیر بانک رفاه
طرح تدبیر بانک مسکن طرح تدبیر بانک مسکن
طرح تدبیر تربیت بدنی طرح تدبیر تربیت بدنی
طرح تدبیر و تعالی طرح تدبیر و تعالی
شرکت طرح تدبیر توسعه پویا شرکت طرح تدبیر توسعه پویا
طرح تدبیر درس تربیت بدنی طرح تدبیر درس تربیت بدنی
شرکت تدبیر طرح تیوا شرکت تدبیر طرح تیوا
تعریف طرح تدبیر تعریف طرح تدبیر
تبدیل طرح تدبیر تبدیل طرح تدبیر
تصاویر طرح تدبیر تصاویر طرح تدبیر
طرح و تدبیر لیدوما طرح و تدبیر لیدوما
شرکت طرح و تدبیر لیدوما شرکت طرح و تدبیر لیدوما
لوگوی طرح تدبیر لوگوی طرح تدبیر
طرح تدبیر کارآفرین طرح تدبیر کارآفرین
طرح تدبیر کلاس اول طرح تدبیر کلاس اول
کتاب طرح تدبیر کتاب طرح تدبیر
کانال طرح تدبیر کانال طرح تدبیر
کانال طرح تدبیر مدارس کانال طرح تدبیر مدارس
کتابچه طرح تدبیر کتابچه طرح تدبیر
کانال طرح تدبیر ابتدایی کانال طرح تدبیر ابتدایی
طرح تدبیر ابتدایی 97-98 طرح تدبیر ابتدایی 97-98
طرح تدبیر اموزش و پرورش طرح تدبیر اموزش و پرورش
طرح تدبیر اموزش ابتدایی طرح تدبیر اموزش ابتدایی
طرح تدبیر مدارس ابتدایی طرح تدبیر مدارس ابتدایی
نمونه طرح تدبیر ابتدایی نمونه طرح تدبیر ابتدایی
طرح تدبير مدارس ابتدايي طرح تدبير مدارس ابتدايي
طرح تدبیر مدارس ابتدایی 97-98 طرح تدبیر مدارس ابتدایی 97-98
نمونه طرح تدبیر مدارس ابتدایی نمونه طرح تدبیر مدارس ابتدایی
نمونه طرح تدبیر نمونه طرح تدبیر
نمونه طرح تدبیر مدارس نمونه طرح تدبیر مدارس
نمونه طرح تدبیر مدارس ابتدایی رایگان نمونه طرح تدبیر مدارس ابتدایی رایگان
نمونه طرح تدبیر در مدارس ابتدایی نمونه طرح تدبیر در مدارس ابتدایی
نمونه طرح تدبیر 97 نمونه طرح تدبیر 97
نمونه طرح تدبیر دوره ابتدایی نمونه طرح تدبیر دوره ابتدایی
گزارش طرح تدبیر گزارش طرح تدبیر
گزارش طرح تدبیر ابتدایی گزارش طرح تدبیر ابتدایی
گامهای طرح تدبیر گامهای طرح تدبیر
گزارش طرح تدبیر مدارس ابتدایی گزارش طرح تدبیر مدارس ابتدایی
طرح تدبیر متوسطه اول طرح تدبیر متوسطه اول
طرح تدبیر مدارس ابتدایی 99-98 طرح تدبیر مدارس ابتدایی 99-98
طرح تدبیر مدارس طرح تدبیر مدارس
طرح تدبیر مربی بهداشت طرح تدبیر مربی بهداشت
طرح تدبیر معاون آموزشی طرح تدبیر معاون آموزشی
طرح و تدبیر طابران طرح و تدبیر طابران
طرح تدبیر وزارت آموزش و پرورش طرح تدبیر وزارت آموزش و پرورش
طرح و تدبیر ماندگار طرح و تدبیر ماندگار
طرح و تدبیر محیط طرح و تدبیر محیط
طرح و تدبیر طرح و تدبیر
طرح تدبیر آموزش و پرورش طرح تدبیر آموزش و پرورش
طرح تدبیر در آموزش و پرورش طرح تدبیر در آموزش و پرورش
شرکت طرح و تدبیر ماندگار شرکت طرح و تدبیر ماندگار
شرکت طرح و تدبیر محیط شرکت طرح و تدبیر محیط
طرح تدبیر در مدارس ابتدایی طرح تدبیر در مدارس ابتدایی
طرح تدبیر در دوره ابتدایی طرح تدبیر در دوره ابتدایی
طرح تدبیر در مدارس طرح تدبیر در مدارس
طرح تدبیر در ابتدایی طرح تدبیر در ابتدایی
طرح تدبیر پارسه طرح تدبیر پارسه
طرح تدبیر پایه سوم طرح تدبیر پایه سوم
طرح تدبیر پرورشی طرح تدبیر پرورشی
طرح تدبیر پایه دوم ابتدایی طرح تدبیر پایه دوم ابتدایی
طرح تدبیر پایه پنجم طرح تدبیر پایه پنجم
پوشه طرح تدبیر پوشه طرح تدبیر
طرح تدبیر رایگان طرح تدبیر رایگان
نمونه ابلاغ طرح تدبیر رایگان نمونه ابلاغ طرح تدبیر رایگان
فرم تکمیل شده طرح تدبیر رایگان فرم تکمیل شده طرح تدبیر رایگان
راهنمای طرح تدبیر راهنمای طرح تدبیر
راهنمای طرح تدبیر مدارس ابتدایی راهنمای طرح تدبیر مدارس ابتدایی
دانلود طرح تدبیر رایگان دانلود طرح تدبیر رایگان
نمونه طرح تدبیر رایگان نمونه طرح تدبیر رایگان
طرح تدبیر مدارس ابتدایی رایگان طرح تدبیر مدارس ابتدایی رایگان
برنامه سالانه طرح تدبیر رایگان برنامه سالانه طرح تدبیر رایگان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “برنامه سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبیر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • فروشنده: admin
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
admin

محصولات مرتبط

قوانین استفاده از محصول

برنامه سالانه و تقویم اجرایی طرخ تدبیر مقدمه  …………………………………………………………………………… فرم اطلاعات آموزشگاه  …………………………………………………………. فرم اطلاعات آماری……………………………………………………………… فرم شناسنامه کادر آموزشگاه  …………………………………………………… فرم تصویب برنامه  ………………………………………………………………. جدول برنامه عملیاتی سالانه  ……………………………………………………. فرم ارزیابی بهبود فرآیندها(جدول شماره 6 تدبیر) ………………………………   با شکل گیری تغییرات اساسی درکارکردهای مدرسه و تبیین ویژگی­های آن در اسناد بالادستی و تحولی […]

admin
تاریخ عضویت : 24 مرداد 1398

محصولات بیشتر فروشنده
لینک کوتاه :

عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان سیگما پلاس

با عضویت در خبرنامه ویژه سیگما پلاس از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!


0
افزودن به سبد خرید